Make your own free website on Tripod.com
 
Home mail to ngasaay
ห้องสำหรับนักเขียน เรื่องราวหนังสือ โคลงกลอน
ไปฟังเพลงครับ
ห้องรูปภาพสาว รถ วิว ฯลฯ
ห้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ
ห้องเกมส์ครับ
ไปคุยกัยครับ
ห้อง Link บริการและเว็ปที่น่าสนใจ มีอะไรให้ Downloadfh;p
Download
เรื่อง Photoshop
มาทำWeb ไหม
หาเพื่่อนคุยMsn
RadioOnline

กามนิต


คำนำความตั้งใจของคนคัดลอก
เนื่องจากผมเป็นคนท่องเว็ปหาสิ่งต่างดูอ่าน และทำ ได้ไปพบเว็ป
http://www.khonnaruk.com/html/book/liturature/kamanita/kamanita-index.html
เป็นเรื่องราวของกามนิต ของท่านเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
เห็นว่าเหมาะเเก่ท่านที่ฃอบหนังสือน่าที่จะได้มีโอกาสเห็น ได้อ่าน และเป็นการน่าเสียดาย
ถ้าไม่ได้พบเห็นเนื่องจาก Internet กว้างมาก ผมจึงของมาทำInframe
ในเว็ปนี้เพื่อคนพบเห้นจะได้ไปศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไป หากเป็นการละเมิดสิทธิ์
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรุณาแจ้งข้าพเจ้าผู้จัดทำ
ที่ Mail ms_msgstring@hotmail.com จักขอบพระคุณยิ่งครับ


 


 

 

คุยกันก่อนอ่าน
การจัดทำห้องนี้ผมมีความตั้งใจ
หากพบสิ่งดีดีที่ควรอ่าน จะมานำเสนอ ให้ท่านที่เข้ามาได้ทราบได้อ่าน
บ้างครั้งอาจเป็นเรื่อง เป็นบทความ อาจจะคล้ายห้องสมุด
ที่มีความหลากหลาย
บ้างครั้งผมไปลอกท่าน
ที่ทรงความรู้มา
ซึ่งมิได้มีความคิดระเมิดในลิขสิทธฺ์
แต่อย่างใดหากแก่คิดว่าสิ่งที่พบ
น่าจะได้นำสู่สายตาบุคคลทั่วไป
และหากเป็นการละเมิดต่อสิทธิ์
ข้าพเจ้าผู้จัดทำต้องขอประทานอภัย
ขอให้ท่าน
ที่เกี่ยวข้องแจ้งมาที่ข้าพเจ้าที่
ms_msgstring@hotmail.com

เพื่อทำการลบด้วย
ขอขอบคุณครับ


รายฃื่อหนังสือ